Sponzoři

APOLY s.r.o. apoly

Firma od svého založení podniká převážně v oblasti výroby a kompletace obalů a jejich částí (dle živnostenského oprávnění) z papíru, kartonu a lepenek. s těmito materiály a výrobky z nich zároveň obchoduje na tuzemském i zahraničním trhu. Firma se po celou dobu své existence zaměřuje na zakázkovou činnost pro strojírenské, plastikářské, textilní a sklářské firmy. V poslední době se zaměření rozšířilo o potravinářské firmy z regionu Vysočiny.

www.apoly.cz


 

HK dřevovýroba spol. s r.o.

Snímek obrazovky 2015-04-15 v 20.15.39

Firma zahájila činnost 21.8.1990 jako fyzická osoba Hubert Kolář. Firma se od začátku zabývala výrobou palet a dřevěných obalů a prodejem řeziva. Zpočátku firma působila v pronajatých prostorech. Již v této době jsme téměř 50% výroby exportovali.

Výrobou palet se naše firma zabývá již od roku 1990. Jsme schopni vyrobit jakýkoliv druh palety dle přání zákazníka. Co se týče kvality IPPC, tak tu jsme schopni bez problémů dodržet včetně protokolu o osvědčení na sušárnu. Palety vyráběné v této IPPC kvalitě vyrábíme pro naše zákazníky od roku 2003, tedy máme s touto kvalitou již letité zkušenosti. Termíny dodání se odvíjí na základě závazných objednávek, cca do 7 pracovních dnů.

V roce 2000 jsme zahájili prodej řeziva. Samozřejmostí je zajištění přepravy řeziva i výrobků podle přání zákazníka, do místa určení a to buď vlastními nebo najatými dopravními prostředky.

60% prodeje je pro naše dlouhodobé zahraniční zákazníky. 40% prodeje je pro české významné firmy.

V roce 2003 naše firma změnila právní formu na s.r.o. Jediným jednatelem i společníkem firmy je Hubert Kolář.

Od června 2010 Hubert Kolář jako fyzická osoba vlastní a provozuje Bowling bar Ždírec.

www.hk-drevovyroba.cz


 

Městys Krucemburk Městys Krucemburk

Tolika význačnými osobnostmi, jaké prošly městysem, který má dnes šestnáct set obyvatel, se může v okolí pochlubit jen málokteré sídlo. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1241, a je spojena s Liběckou stezkou. V polovině čtrnáctého století byl Krucemburk povýšen na městečko, z tohoto období se datuje i znak, na kterém jsou vyobrazeny tři vlčí zuby na červeném poli.

Jedním z nejvýznamnějších majitelů městečka byl rod Střelů z Rokyc. Vlastnili ho až do poloviny 17. století. Mikuláš Střela je považován za patrona obce, náhrobek s reliéfem jeho podobizny umístěný v katolickém kostele patří k místním cenným památkám.

Další rodinou, která ovlivnila běh regionu, byli Skřivanové, později Binkové. V roce 1728 zde založili koželužskou manufakturu. Antonín a Gustav Skřivanové byli buditelé v 19. století, Josef Binko byl průkopníkem české fotografie, Ivan Binko napsal publikace o koželužství. Z dalších osobností, které v městečku vytvořily svá díla, nesmíme zapomenout na malíře Jana Zrzavého, pro kterého byl Krucemburk oblíbeným motivem a na vlastní přání je pochován na místním hřbitově u kostela (sám si navrhl náhrobek), na akademického malíře Jiřího Binku, sochaře Jana Štursu, na Vincence Makovského, či architekta Josefa Gočára.

Krucemburk byl po válce přejmenován na Křížovou. V roce 1993 se vrátil na základě výsledku referenda občanů ke svému původnímu názvu. Městys nabízí historické památky, podmanivou přírodu pro pobyt v letním období, ale i upravené lyžařské tratě pro příznivce zimních sportů.

www.krucemburk.cz


 

Slévárna a modelárna Nové Ransko s.r.o. 

slevarna

Jsme středně velká komerční slévárna a modelárna zaměstnávající v současnosti 220 zaměstnanců s ročním objemem výroby ca. 3500 tun odlitků, s orientací na kusovou a malosériovou výrobu, ale zvládneme i střední a velké série .Vyvážíme cca 50% zboží do převážně německy mluvících zemí.

Využití odlitků především ve strojírenských podnicích se zaměřením na výrobu strojních zařízení pro potravinářský průmysl, transportní zařízení, čerpací techniku, stavebnictví.

www.slevarna.cz


 

Tramont, s.r.o. 

Sponzori

Společnost založená v roce 1992. Jedná se o truhlářskou firmu zabývající se především zakázkovou výrobou nábytku z masivu i z aglomerovaných plošných materiálů. V současnosti je její hlavní náplní realizace vybavení prodejen – převážně obchodních řetězců, v tuzemsku ale i v zahraničí.

Krucemburk – Staré Ransko

Telefon: +420 569 697 327

web tramont